Doe mee 18 maart met Spinning Tegen MS

Doe mee, 18 maart a.s. met Spinning tegen MS

Met Spinning tegen MS wordt onze actie voor Klimmen tegen MS ondersteund. Team Elly, bestaande uit Elly, Dick en Stefan Hop gaat op 5 juni 2017 de uitdaging aan om per fiets de 1912 meter hoge Mont Ventoux te beklimmen. Daarmee willen we zoveel mogelijk geld ophalen voor o.a. onderzoek tegen de slopende en nog steeds ongeneeslijke ziekte Multiple Sclerose (MS)

 

Wanneer: 18 maart a.s.

Waar: Smart Fit Apeldoorn, Dubbelbeek 22

Hoe laat: Van 14:00 tot 17:00 uur.

Je kunt voor 1 uur, 2 uur of zelfs voor 3 uur inschrijven. De uren zijn 14:00-15:00, 15:00-16:00 en 16:00-17:00.

Voor je deelname wordt een donatie voor Klimmen tegen MS gevraagd van € 15,- per uur.

Voor meer info zie: https://www.facebook.com/SpinningtegenMSTeamElly

Inschrijven kan door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Vermeld hierbij je naam, voorletters, emailadres, (mobiel) telefoonnummer en voorkeur voor aantal uur en starttijd van je deelname.

Je ontvangt hierna een bevestiging met info over tijden en betaling van de donatie.

 

Waarom ligt dit project ons nauw aan het hart?
Ruim 2 jaar geleden is bij mij (Elly) de diagnose MS gesteld. Gelukkig ontwikkeld MS zich bij mij nog niet erg snel zodat ik nog regelmatig mijn favoriete sport, fietsen op de racefiets en mountainbike, kan blijven doen. Dat het ook anders kan zie, lees en hoor ik dagelijks om mij heen. Daarom willen wij ons inzetten om zo veel mogelijk geld op te halen om MS de wereld uit te helpen!!!!

 

Doneren voor Klimmen tegen MS mag natuurlijk ook!

Ook als je niet kunt of wilt spinnen op 18 maart is je donatie natuurlijk van harte welkom. Kijk hiervoor op Klimmen tegen MS en klik op de knop “Doneren!”

 

Alvast dank voor de ondersteuning.

 

 

Elly, Dick en Stefan Hop

Klimmen tegen MS Team Elly

 

Logo KTMS voor email verkleind

 

 

Verslag ALV en Nieuwjaarsbijeenkomst

Opening:

Rond 19.40 werd de Algemene ledenvergadering geopend door de voorzitter en werd er naar de leden gecommuniceerd waarom de vorige ledenvergadering werd uitgesteld en vanwaar er is gekozen voor een combinatie met de nieuwjaarsbijeenkomst. Een aantal onderwerpen uit het verslag van de vorige ALV zijn opnieuw besproken, zodat er duidelijkheid was over de huidige stand van zaken. Hierbij kunt u denken aan de beoogde fusie met de BMX club en Bar-End.

Begroting:

De begroting voor 2017 is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering en er is een toelichting gegeven over het nieuwe Adelaar Opleidingsteam(AOT). Daarnaast is het voorstel om Elis Ligtlee te benoemen tot erelid aangenomen.

Oproep vrijwilligers:

De voorzitter stelde opnieuw aan de orde dat er een groot gebrek is aan vrijwilligers voor kader functies binnen de vereniging. Hij deed een dringende oproep aan de leden om aanemelding voor met name enkele bestuursfuncties en vacatures binnen de afdelingen/commissies wegwielrennen, cluhuis, toer en sponsoring. Kijk voor de vacatures op de pagina: http://www.adelaar.org/index.php/vacatures-vereniging en meld je aan of stuur een email naar Pleuni, onze vrijwilligerscoördinator: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rondvraag:

Tijdens de rondvraag werd er nog over de huidige kwaliteit van de kleding gesproken en over de akoestiek(en de rest van de inrichting) van het clubhuis. Hier zal in de volgende ALV op worden teruggekomen.

Nieuwjaarsbijeenkomst:

Na het sluiten van de ALV in een recordtijd om 20.54 was het tijd voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Hierin blikte de voorzitter allereerst kort terug op de successen van het vorige seizoen alvorens hij de jubilarissen huldigde voor hun betrokkenheid bij de club. Zo werden Gert Stappenbelt, Jan de Graaf, Fred Buitenhuis, Joop ten Pas en Charles Piket in het zonnetje gezet met een uniek Adelaarspeldje. Helaas konden Silvia Embsink en Henk Lubberding niet aanwezig zijn om geëerd te worden om hun betrokkenheid.

Jubilarissen klein

 

Vervolgens heeft Jan de Graaf namens de trainersstaf de kampioenen gehuldigd, namelijk Yorik Wever, Niels van Otterloo en Melanie Klement. Ook reikte Jan de aanmoedingsprijs uit aan Yorik Wever en de beker voor Renner van het Jaar aan Gert Stappenbelt. Helaas kon Elis Ligtlee niet aanwezig zijn om opnieuw gehuldigd te worden als Renster van het Jaar. Bram Leerkes werd dit jaar herkozen als Jeugdrenner van het Jaar en mocht zijn prijs in ontvangst nemen van Guido Willemsen.

Kampioenen klein

 

Als laatste werd één van de belangrijkste prijzen uitgereikt door de voorzitter zelf. Marcel overhandigde het bokaal van Clubvrouw van het Jaar, ook wel Vrijwilliger van het Jaar genoemd, aan José van Zanten voor haar intensieve bijdrage voor de club.

Clubvrouw kleiner


Tot slot was er opnieuw goed nieuws voor de jeugdafdeling, want het 55+ fietsen heeft dit jaar opnieuw een cheque kunnen overhandigen van € 500 euro aan hen. Dit werd ingeleid door een mooie toespraak van Rob Kampes. Hierbij kwamen we alweer aan het einde van een gezellige avond met een mooie vooruitblik op het aankomende jaar door Marcel Kranenburg. Naderhand was er uiteraard nog een moment voor de leden om gezellig te kletsen, een drankje te doen en te proosten op het nieuwe jaar.


 

13 JANUARI ALV EN NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Op vrijdag 13 januari a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden om 19.30 in het clubhuis en aansluitend de Nieuwjaarsbijeenkomst. Bij deze zijn alle leden van harte uitgenodigd.

Allereerst zullen er tijdens de Algemene Ledenvergadering o.a. de volgende punten besproken worden:

 • Verslag van de ALV in maart

 • Vaststelling begroting 2017 (stukken op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 • Aankondiging afscheid voorzitter en penningmeester begin 2017

 • Voorstel erelidmaatschap Elis Ligtlee

Na de Algemene Ledenvergadering zullen we gezamenlijk het glas heffen op een mooi nieuw wielerjaar! Hier zullen ook weer de nodige prijzen uitgereikt worden dus het belooft een mooie avond te worden.

 

Sponsorbeleidsplan AR & TV De Adelaar

 

De afgelopen periode ben ik bezig geweest met het ontwikkelen van het sponsorbeleid voor de vereniging. Bij de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur het sponsorbeleid goedgekeurd. Dat betekend dat er vanaf nu uitvoering aan het plan gegeven kan worden. In de komende periode zullen de eerste acties uitgevoerd gaan worden. Op deze pagina kunt u het sponsorbeleidsplan in zien.

Bekijk sponsorbeleidsplan

Mocht u naar aanleiding van het sponsorbeleidsplan vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de

verenigingscoördinator via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-55810311.

 

Groeten,

Tom Spijker

Verenigingscoördinator AR & TV De Adelaar

Nieuws van de coordinator

Beste leden van de Adelaar

 

Het is alweer een tijdje geleden dat ik een update heb gegeven van mijn werkzaamheden binnen de vereniging.  In deze blog kun je lezen waar ik mij de afgelopen periode mee bezig heb gehouden.

 

Stand van zaken vrijwilligersbeleid

In mijn vorige blog heb ik aangegeven, dat we bezig zijn met uit uitvoeren van een aantal acties uit het vrijwilligersbeleidsplan. De acties die wij op korte termijn willen uitvoeren zijn;

 • Het vinden van een algemeen vrijwilligerscoördinator.

 • Overzicht maken van alle taken en functies binnen de vereniging.

Zoals je hebt kunnen lezen op de website heeft de vereniging een algemeen vrijwilligerscoördinator gevonden in de persoon van Pleuni Möhlmann.

Als vereniging zijn we blij dat Pleuni de rol als algemeen vrijwilligerscoördinator wil gaan invullen. Pleuni gaat zich o.a. bezig houden met het uitvoeren van de actiepunten uit het vrijwilligersbeleidsplan.

 

Naast het vinden van een algemeen vrijwilligerscoördinator hebben wij per afdeling een overzicht gemaakt van de functies en de taken. Ook hebben we gekeken welke functies en taken al ingevuld zijn en welke nog niet. Uiteindelijk hebben wij een prioriteitenlijst gemaakt met daarop de functies en taken waarvan wij vinden dat deze functies en taken op korte termijn ingevuld moeten worden.

 

Op de website en in de nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er een vijftal vacatures zijn waar de vereniging enthousiaste vrijwilligers voor zoekt.  In het belang van de vereniging hopen wij deze vacatures op korte termijn in te vullen. Mocht je interesse om een vacature in te vullen of vragen hebben over een vacature, dan kan je contact opnemen met onze algemeen vrijwilligerscoördinator, Pleuni Möhlmann. Pleuni is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken."> of 06-43987922.

 

Stand van zaken sponsorbeleid

Het sponsorbeleidsplan is klaar, en het bestuur heeft het sponsorbeleidsplan in de laatste bestuursvergadering goed gekeurd. Het sponsorbeleidsplan zal in een apart bericht op de website geplaatst worden. Mochten er naar aanleiding van het sponsorbeleidsplan nog vragen zijn, dan hoor ik het graag.

 

Scholierenproject

In mijn vorige blog heb ik verteld over het scholierenproject bij het Walterbosch. Leerlingen van het Walterbosch, die het vak Technasium volgen zijn voor ons een plan aan het maken om het clubhuis gezelliger en leuker te maken.

 

Samen met Guido Willemsen ben ik een ochtend op het Walterbosch geweest om naar de eindpresentatie te luisteren. Iedere groepje moest hun eindresultaat aan ons presenteren.

De presentatie bestond uit een maquette of een digitale maquette van het clubhuis en hoe de maquette en ideeën tot stand zijn gekomen.

 

Het ene groepje was beter dan het andere groepje. Sommigen hadden er veel werk van gemaakt, maar bij anderen viel het eindresultaat tegen. Uiteindelijk was er een groepje die zowel bij Guido als bij mij positief over kwam. Tijdens de volgende ALV zal het scholierenproject verder toegelicht worden en hopen wij de maquette in ons bezit te hebben.

 

Informatiebijeenkomst van Rosiir over de Wahoo Kicker

Rosiir is sinds november sponsor van De Adelaar geworden. Rosiir heeft een fietstrainer en een meetinstrument beschikbaar gesteld, waarmee vermogenstesten afgenomen kunnen worden. Bij Bewegen bij Buitenhuis is een testlocatie ingericht, waar alle leden van De Adelaar gebruik van kunnen maken.

 

Op woensdag 21 december wil Rosiir een informatiebijeenkomst organiseren in ons clubhuis.

Rosiir wil meer vertellen over de fietstrainer en welke mogelijkheden er allemaal zijn bij het gebruik van de fietstrainer. De informatieavond is bestemd voor alle leden van De Adelaar. Schrijf de datum alvast in de agenda.

 

Aan alles komt een eind

Helaas zitten de werkzaamheden voor De Adelaar er bijna op. Tijdens de ALV in het voorjaar is aangegeven, dat ik in ieder geval tot eind december werkzaam zou zijn voor de vereniging, daarna zou er gekeken worden of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

 

Ondanks de wil van het bestuur, is er onvoldoende ruimte binnen de begroting om mij voor de vereniging te behouden.

Dit betekent dat ik na 31 december 2016 niet meer werkzaam zal zijn voor de vereniging.

 

De periode dat ik werkzaam mocht zijn voor de Adelaar heb ik als zeer prettig en leerzaam ervaren. Het is een mooie vereniging met een prima toekomstperspectief. Via deze weg wil ik ook iedereen bedanken voor de plezierige en constructieve samenwerking het afgelopen jaar.

 

Als er naar aanleiding van deze blog nog vragen zijn, dan hoor ik het graag.

 

Groeten,

 

Tom Spijker

Verenigingscoördinator AR & TV De Adelaar

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-55810311

 

GEEN ALV op 25 November a.s.

Als gevolg van recente wijzigingen die impact hebben op de begroting van 2017 voelen we ons genoodzaakt om de Algemene Leden Vergadering van 25 november aanstaande te annuleren. We vinden dit als Bestuur uiteraard vervelend maar we menen geen andere keus te hebben dan annuleren en op nieuw plannen van de ALV. Over ca. 6 weken zal er een nieuwe ALV worden gepland. U zult hierover worden geinformeerd.

Vacature: Voorzitter

Voor de vereniging zijn wij op zoek naar een:

 

Voorzitter

 

Onze vereniging AR & TV De Adelaar is een wielervereniging met ± 550 leden, waar verschillende disciplines van het wielrennen beoefend kunnen worden. Onze voorzitter heeft besloten om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Daarom is het bestuur van AR & TV De Adelaar op zoek naar een nieuwe voorzitter, die samen met het bestuur, afdelingen, vrijwilligers en leden verder wil werken aan de ambities en de toekomst van de vereniging.

 

De werkzaamheden

De taken van de voorzitter bestaan uit de volgende werkzaamheden:

Je weet diverse belangen binnen de vereniging en het bestuur te vertegenwoordigen en treedt zodanig naar buiten. Je vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern. Je bent voorzitter tijdens de bestuurs- en ledenvergaderingen. Je coördineert bestuurstaken en je delegeert op een stimulerende wijze. Je zorgt voor een goede samenwerking werkt intensief aan de cohesie binnen de vereniging. Je onderhoudt zowel de interne als de externe contacten van de vereniging. Je bepaalt samen met andere bestuurders het beleid van de vereniging. Je neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en sportief naar een hoger niveau te brengen.

 

Jouw profiel

 • Je beschikt over bestuurlijke en/of leidinggevende ervaringen

 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

 • Je hebt een positieve houding en kan mensen en partijen aan elkaar binden

 • Je bent besluitvaardig, doortastend en kan delegeren.

 • Je beschikt over inlevingsvermogen (vrijwilligers, leden, sporters, trainers)

 • Je hebt zicht op het reilen en zeilen van de totale vereniging.

 • Je bent flexibel en kan goed zelfstandig werken

 

Wat kun je van ons verwachten

Wij bieden een leuke vrijwilligersfunctie in een ambitieuze organisatie.

De werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht. Eventuele onkosten die worden gemaakt kunnen in overleg gedeclareerd worden bij de vereniging.

 

Meer informatie

Voor meer informatie en inlichtingen over de functie kun je terecht bij Dick Hop, lid van het dagelijks bestuur AR & TV De Adelaar, telefoon 06-51517757 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Vacature: Penningmeester

Voor de vereniging zijn wij op zoek naar een:

 

Penningmeester

 

Onze vereniging AR & TV De Adelaar is een wielervereniging met ± 550 leden, waar verschillende disciplines van het wielrennen beoefend kunnen worden. Onze penningmeester heeft besloten om zich niet meer verkiesbaar te stellen om nog een periode actief te zijn als penningmeester. Daarom is het bestuur van AR & TV De Adelaar op zoek naar een nieuwe penningmeester voor de vereniging.

 

De werkzaamheden

De werkzaamheden van de penningmeester bestaan uit:

Je houdt je bezig met het beheer van de financiën van de vereniging en vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur en ben je aanwezig bij de bestuurs- en ledenvergaderingen. Je verzorgt de boekhouding en de financiële transacties. Ieder jaar stel je een begroting op en schrijf je een financieel jaarverslag. Je adviseert het bestuur inzake het financieel beheer.

 

Jouw profiel

 • Je bezit over financiële en administratieve kennis

 • Je kunt budgetten beheren en begrotingen opstellen

 • Je bent flexibel en kan goed zelfstandig werken

 • Je bent in het bezit van een PC en kan overweg met o.a. Excel, Word etc.

 

Wat kun je van ons verwachten

Wij bieden een leuke vrijwilligersfunctie in een ambitieuze organisatie.

De werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht. Eventuele onkosten die worden gemaakt kunnen in overleg gedeclareerd worden bij de vereniging.

 

Meer informatie

Voor meer informatie en inlichtingen over de functie kun je terecht bij Dick Hop, lid van het dagelijks bestuur AR & TV De Adelaar, telefoon 06-51517757 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

NB: Deze functie kan ook door meerdere personen worden ingevuld.

 

 

Vacature: Penningmeester afdeling Toerfietsen

Voor de vereniging zijn wij op zoek naar een:

 

Penningmeester afdeling toerfietsen

 

Onze vereniging AR & TV De Adelaar is een wielervereniging met ± 550 leden, waar verschillende disciplines van het wielrennen beoefend kunnen worden. De afdeling toerfietsen is met ca. 350 leden de grootste afdeling van de vereniging. Omdat deze afdeling op dit moment geen penningmeester heeft, is de vereniging op zoek naar een penningmeester voor de afdeling toerfietsen.

 

De werkzaamheden

De taken voor de penningmeester van de afdeling toerfietsen bestaan uit:

Je bent verantwoordelijk voor de financiën binnen de afdeling toerfietsen. Je maakt ieder jaar een begroting en verantwoording voor de afdeling. Je rapporteert de inkomsten en uitgaven van de evenementen. Je communiceert nauw met de penningmeester van de vereniging. Samen met de voorzitter en secretaris van jouw afdeling vorm je samen het ‘bestuur’ van de afdeling toerfietsen.

 

Jouw profiel

 • Je kunt budgetten beheren en begrotingen opstellen

 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden

 • Je bent flexibel en kan goed zelfstandig werken

 • Je bent in bezit van een PC en kan overweg met Excel, Word etc.

 

Wat kun je van ons verwachten

Wij bieden een leuke vrijwilligersfunctie in een ambitieuze organisatie.

De werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht. Eventuele onkosten die worden gemaakt kunnen in overleg gedeclareerd worden bij de vereniging.

 

Meer informatie

Voor meer informatie en inlichtingen over de functie kun je terecht bij Pleuni Möhlmann, vrijwilligerscoördinator AR & TV De Adelaar, telefoon 06-43978922 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vacature: Leden voor Clubhuiscommissie

Voor de vereniging zijn wij op zoek naar:

 

Leden voor Clubhuiscommissie

 

Onze vereniging AR & TV De Adelaar is een wielervereniging met ± 550 leden, waar verschillende disciplines van het wielrennen beoefend kunnen worden. De vereniging beschikt over een eigen clubhuis die op dit moment weinig wordt gebruikt door haar eigen leden. Doordat het clubhuis weinig wordt gebruikt haalt de vereniging bijna geen barinkomsten binnen, terwijl dit een belangrijke inkomstenbron is voor de vereniging. De vereniging is daarom op zoek naar een aantal enthousiaste en gedreven leden voor de clubhuiscommissie.


De werkzaamheden

De werkzaamheden van de clubhuiscommissie bestaan uit de volgende taken:

Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van het clubhuis. Je bent gastheer of gastvrouw tijdens evenementen. Je verricht bar werkzaamheden, het schenken en afrekenen van drankjes en overige producten. Je verricht lichte schoonmaakwerkzaamheden. Je maakt planningen voor de barbezetting en houdt de agenda bij voor het verhuur van het clubhuis. Je organiseert in samenwerking met andere afdelingen activiteiten in het clubhuis.

 

Jouw profiel

 • Je in het bezit van een HACCP diploma of bent bereidt om een cursus te volgen.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden

 • Je bent enthousiast en gastvrij

Wat kun je van ons verwachten

Wij bieden een leuke vrijwilligersfunctie in een ambitieuze organisatie.

De werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht. Eventuele onkosten die worden gemaakt kunnen in overleg gedeclareerd worden bij de vereniging.

 

Meer informatie

Voor meer informatie en inlichtingen over de functie kun je terecht bij Pleuni Möhlmann, vrijwilligerscoördinator AR & TV De Adelaar, telefoon 06-43987922 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Agenda en oproep Algemene Ledenvergadering

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING A.R. & T.V. De Adelaar

 

VRIJDAG 25 november 2015

 

Aanvang: 19.30 uur

 

Locatie: Clubhuis De Adelaar

 

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deze algemene ledenvergadering bij te wonen.

 

Agenda:

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Ingekomen stukken

 4. Mededelingen

 5. Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2015 (ad.a)

 6. Aankondiging afscheid voorzitter en penningmeester begin 2017

 7. Toelichting verenigingscoördinator

 8. Vaststelling begroting 2017 (ad.b)

 9. Toelichting Scholierenproject inrichting clubhuis

 10. Toelichting Guido Willemsen opleidingstraject de Adelaar.

 11. Voorstel erelidmaatschap Elis Ligtlee

 12. W.v.t.t.k.

 13. Rondvraag

 14. Sluiting

   

  Toelichting:

ad.a Leden kunnen het verslag opvragen bij de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

ad.b Leden kunnen de begroting voor 2017 opvragen bij de penningmeester ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

 

 

Bedankt Vrijwilligers!

Wat was het een fantastisch weekend met de UCI wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in het Omnisportcentrum en het 11-bergen weekend in het Orderbos. Deze evenementen zijn niet mogelijk zonder vrijwilligers.

Namens AR & TV de Adelaar wil ik dan ook alle vrijwilligers bedanken voor hun tijd en inzet.

En omdat ook de sint weer zijn intrede heeft gedaan. . .

 

Wie is toch die vrouw

Die werkt voor nop, maar zonder berouw

Wie is toch die man

Op wie men altijd rekenen kan

 

Elke vrijwilliger zet zich in op zijn eigen manier

Afgelopen weekend stonden er een hoop vrijwilligers in de kou

Om de renners de leiden naar het clubgebouw

Ook waren de vrijwilligers op de baan goed bezet

En daardoor werd weer het nodige werk verzet

 

In t grote of in t kleine, elke vrijwilliger maakt het verschil

En dat is eigenlijk wat ik met dit gedicht zeggen wil.

 

Vrijwilligers bedankt!

 

Sportieve groeten,

 

Pleuni van Gulik

Verenigingscoördinator AR & TV De Adelaar

 

Even voorstellen: Algemeen Vrijwilligerscoordinator

Even voorstellen: Pleuni van Gulik- Möhlmann

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijzelf aan jullie voor te stellen:

Mijn naam is Pleuni van Gulik-Möhlmann, ik ben 32 jaar en ik ben getrouwd met Fulco en samen hebben wij drie kinderen Lenthe (9), Faye (7) en Bodhi (5).

Al heel wat jaren ben ik lid van De Adelaar. In mijn jeugd heb ik het genoegen ervaren om in het tenue van AR & TV De Adelaar bij de nieuwelingen-dames op zowel de weg als de baan Nederlands kampioen te worden. Ook mocht ik enkele jaren voor de nationale ploeg uitkomen en ben ik o.a. vice-wereldkampioen op de weg geworden bij de junioren-dames.

Tegenwoordig werk ik 3 dagen per week als doktersassistente in een huisartsenparktijk. In mijn vrije tijd ben ik natuurlijk vaak op de racefiets of mountainbike te vinden. In de zomermaanden zijn de clubritten op maandag, woensdag en zondag vaste prik.

Ik heb heel veel zin in mijn nieuwe uitdaging binnen de vereniging. Als lid heb ik vaak mogen ‘profiteren’ van onze vrijwilligers. Het geeft mij een goed gevoel om ook een steentje te mogen bijdragen. Bovendien hoop ik ook onze overige leden en met name onze jongere generatie te kunnen enthousiasmeren om zich in te zetten als vrijwilliger. Zonder vrijwilligers geen activiteiten!

 

MTB vignet 2017

Mountainbikers die graag fietsen in de natuur en gebruik maken van routes van Natuurmonumenten kunnen hun MTB vignet voor 2017 bestellen via www.natuurmonumenten.nl/mtb. Het vignet kost €12 en is geldig in Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen, Nationaal Park Veluwezoom en het Bergherbos (Montferland). Vanaf 1 januari 2017 is het MTB vignet ook verplicht op de route in het Voorsterbos. Met een MTB vignet draag je bij aan het onderhoud van de routes en de natuur.

 

Vignetplicht
De MTB routes worden veel en intensief gebruikt en moeten voor ieders veiligheid en plezier goed worden onderhouden. Natuurmonumenten heeft daarom een vignetplicht ingesteld voor mountainbike- en ruiterroutes. Met de opbrengst kan Natuurmonumenten een groot deel van het onderhoud van de paden bekostigen en wordt geïnvesteerd in nieuwe routes en faciliteiten voor MTB-ers. Het vignet is verkrijgbaar via de webshop van Natuurmonumenten en bij verschillende lokale verkooppunten.

 

Onderhoud routes
Natuurmonumenten beheert zo’n 200 km MTB routes en 250 km ruiterpaden. Omdat de MTB routes en ruiterpaden intensief gebruikt worden, is het voor de veiligheid en de natuur essentieel dat ze goed worden onderhouden. Routes worden daarom regelmatig gecontroleerd en bijgehouden. Laaghangende takken worden verwijderd en paden en bewegwijzering hersteld. Dit gebeurt in samenwerking met vrijwilligers van lokale MTB clubs. In 2016 is er groot onderhoud geweest op de route in het Bergherbos (Montferland) en is er in Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen een nieuwe route geopend. In 2017 wordt er flink geïnvesteerd in de routes van Nationaal Park de Veluwezoom.

 

Veiligheid
Om snel op te kunnen treden bij eventuele incidenten staan op bordjes langs de MTB routes codes. Aan de hand van die codes wordt bij incidenten een calamiteitenplanning in werking gesteld en afgestemd met de veiligheidsdiensten. Een extra service in 2017 is Save-Me, een online profiel met noodgegevens. Op de MTB vignetten van 2017 staat een qr-code en korte url van Save-Me. Wanneer dit profiel is geactiveerd en ingevuld, kunnen hulpverleners in geval van nood deze gegevens gebruiken. MTB-ers kunnen deze dienst één jaar gratis gebruiken. In de folder bij het MTB vignet staat hierover meer informatie.

 

Korting voor leden van Natuurmonumenten
Leden van Natuurmonumenten krijgen korting en betalen €9,- voor het MTB vignet. Voor eenmalig gebruik is het ook mogelijk een dagpas (€ 5,-) of 2-daagse/weekendpas (€7,50) aan te schaffen. Op een dagpas krijgen leden  €1,50 korting. De passen met ledenkorting zijn alleen te koop in de webshop of een bezoekerscentrum van Natuurmonumenten en niet bij lokale verkooppunten.

 

Kijk voor meer informatie op www.natuurmonumenten.nl/mtb

Halloween avond 28 oktober

 

Vrijdag 28 oktober is er een halloween avond om het verlichte terrein offiecieel in gebruik te nemen. Er zijn een aantal fun wedstrijden gepland.
Inschrijven kan vanaf 18:30 in het clubhuis. Deelname is gratis, helm is verplicht!

 • 19:00 Jeugd 7 tm 11 jaar: 4 ronden
 • 19:30: Jeugd 12 tm 16 jaar: 8 ronden
 • 20:00: Volwassenen >16 jaar: 15 ronden

http://adelaar.org/landing/halloween/

Kom je ook gezellig even langs op het adelaar terrein?

 

 

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Mede ten gevolge van de aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging wordt zowel in het voorjaar als in het najaar van elk kalenderjaar een Algemene Ledenvergadering gehouden. In het najaar zullen voorstellen op de agenda worden geplaatst, die onder meer betrekking hebben op de vaststelling van de begroting en van de contributies voor het daaropvolgend kalenderjaar.

 

Binnenkort zal de agenda gepubliceerd worden. De achterliggende stukken kunnen daarna door de leden worden opgevraagd bij de secretaris en/of penningmeester.

 

Deze vergadering wordt gehouden op:

 

VRIJDAG 25 november 2016

 

Aanvang: 20.00 uur

 

Locatie: Clubhuis De Adelaar

 

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deze Algemene Ledenvergadering bij te wonen.