Oproep deelname Sponsorcommissie

De Adelaar heeft een mooie groep met trouwe sponsoren. Om alle ambities waar te kunnen maken hebben we extra sponsoren nodig. Vorig jaar is een sponsorbeleid opgesteld maar dit heeft, mede door onderbezetting van het bestuur, nog geen vervolg gekregen.

 

Heel blij zijn we dan ook te kunnen melden dat we binnen de vereniging een lid bereid gevonden om de sponsorcommissie aan te gaan voeren. Daarnaast zijn we dringend op zoek naar drie of vier leden die deze commissie willen versterken. We zoeken met name mensen met een groot netwerk binnen het (regionale) bedrijfsleven.

Het doel is om voor het einde van het jaar sponsoren aangetrokken te hebben waarmee we de sportieve plannen van de komende jaren waar kunnen maken en de toekomst in kunnen op een gezonde financiële basis. Nog voor de zomervakantie zal dan deze groep bij elkaar komen om concrete invulling te geven aan het sponsorbeleid.

 

Hierbij roepen we dan ook iedereen op om zich aan te melden voor de sponsorcommissie.

 

Aanmelden kan bij:

Guido Willemsen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dick Hop: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jan Schuitema

Voorzitter a.i. AR & TV De Adelaar

 

Oproep aan alle licentiehouders. Infoavond 22 mei a.s. in het Clubhuis

Beste wedstrijdrenners of ouders/begeleiders van wedstrijdrenners,

 

De afdeling Wegwielrennen van De Adelaar bestaat uit zo’n kleine 150 renners. Helaas heeft deze afdeling al een lange tijd geen bestuur meer. Dit leidt regelmatig tot problemen binnen en tussen de wedstrijdgroepen. Als hoofdbestuur luiden we dan ook de noodklok en doen een beroep op alle wedstrijdrenners om een actieve rol te gaan nemen in de afdeling Wegwielrennen.

 

Welke activiteiten worden er in de afdeling uitgevoerd? 

  • Opstellen en uitvoeren van technisch beleid
  • Aansturen van de afdeling Wegwielrennen en de trainersstaf.
  • Afstemmen van training- en wedstrijdprogramma tussen en binnen de verschillende wedstrijdgroepen
   • Jeugd (AJT)
   • Nieuwelingen/Junioren (AOT)
   • Dames (ALCT)
   • Heren (ACT)
   • Masters (AMCT)
  • Afstemming met de KNWU en andere verenigingen.

 

Om dit vorm te geven hebben we in ieder geval de volgende vacatures

  • Voorzitter afdeling Wegwielrennen
  • Secretaris afdeling Wegwielrennen
  • Penningmeester afdeling Wegwielrennen 
  • Wagenparkbeheerder
  • Ploegleider coördinator

Tevens zijn we op zoek naar enkele enthoisiaste mensen die een Sponsorcommissie willen vormen.

 

We vragen aan alle Adelaar licentiehouders ( + eventueel ouders/begeleiders) om op maandag 22 mei samen te komen in het clubhuis om de afdeling Wegwielrennen opnieuw vorm te geven. We nodigen je dan ook bij deze uit om aanwezig te zijn. Mocht je vooraf al input hebben voor dit overleg dan kan je dat sturen naar Guido Willemsen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Locatie: Clubhuis Adelaar

Datum: Maandag 22 mei

Tijdstip: 20:30 – 22:00

 

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn dan horen we dat graag tijdig.

 

 

Uitnodiging en agenda ALV 12 mei

ALGEMENE LEDENVERGADERING A.R. & T.V. DE ADELAAR

 

UITNODIGING

 

VRIJDAG 12 MEI 2017

 

Aanvang: 19.30 uur

 

Locatie: Clubhuis De Adelaar

 

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deze algemene ledenvergadering bij te wonen.

 

Agenda:

 

 1. Opening

   

 2. Vaststellen agenda

   

 3. Ingekomen stukken

 4. Mededelingen

 5. Verslag Algemene Ledenvergadering van 13 januari 2017 (ad. a)

 6. Jaarverslag 2016 (ad. b)

 7. Financiële verantwoording 2016 (ad. c)

 8. Benoeming leden kascommissie (ad. d)

 9. Bestuursverkiezingen (voorzitter & penningmeester) (ad. e)

 10. Sponsor- en vrijwilligersbeleid (ad. f)

 11. Scholierenproject “aankleding” clubhuis

 12. W.v.t.t.k.

 13. Rondvraag

 14. Sluiting

   

Toelichting:

ad.a en ad.b. Leden kunnen beide verslagen opvragen bij de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

ad.c. Leden kunnen de financiële bescheiden over 2016 opvragen bij de penningmeester Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

ad.d.  In de kascommissie hebben zitting Pieter Felius en Elly Hop

Pieter dient vervangen te worden vanwege het feit dat hij voor het 2e jaar deel heeft uitgemaakt van de kascommissie. Elly heeft te kennen gegeven dat ze volgend jaar geen deel meer wil uitmaken van de kascommissie.
 

ad.e.  Marcel Kranenburg (voorzitter) heeft te kennen gegeven zijn functie per 31 maart 2017 na ruim 13 jaar te gaan neerleggen

Ook René Rotscheid (penningmeester) heeft aangegeven met ingang van 31 maart 2017 zijn functie te gaan neerleggen.

Kandidaten voor de functie van voorzitter en penningmeester kunnen zich tot voor aanvang van de vergadering melden of zich in de komende weken voorafgaand aan de ALV melden bij de secretaris. Het bestuur doet een dringend beroep op de leden om zich voor een van beide functies aan te melden.

ad.f. Leden kunnen de stukken inzake het Sponsor- en Vrijwilligersbeleid op vragen bij de secretaris Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitstel Algemene Ledenvergadering naar 12 mei 2017

Door onderbezetting aan de kant van het administratiekantoor heeft het bestuur moeten vaststellen dat de stukken nog niet zover zijn om de kascontrolecommissie haar taak te laten uitvoeren. Te laat hebben we pas de bescheiden aangeleverd gekregen van het administratiekantoor en bij bestudering hiervan bleken nog een aantal zaken onduidelijk/onjuist.

 

Hierdoor zijn we helaas genoodzaakt de ALV van 31 maart uit te stellen naar 12 mei 2017 om 19:30. De reeds eerder gepubliceerde agenda zal zonder tegenbericht van kracht blijven.

 

Als bestuur bieden wij de leden van de Adelaar voor dit uitstel onze welgemeende excuses aan.

 

Uitnodiging Sportmedx Wieleravond 5 april clubhuis

Voorzijde

Achterzijde

 

De kosten bedragen 5 euro. Opgeven kan via: www.sportmedx.nl

Als er nog plaats is kan er ook op de avond zelf nog ingeschreven en betaald worden.

 

 

Incasso contributie 2017

Geacht Adelaarlid,
 
Incasso contributie 2017
 
Het aantal niveaus in de contributie zijn:
-          Senioren
-          Jeugd (< 17 jaar)
-          Donateur
 
 
De hoogte van de contributiebedragen zijn als volgt:
-          Senioren, ongeacht KNWU of NTFU lid € 90,00 per jaar
-          Jeugd (< 17 jaar), ongeacht KNWU of NTFU lid € 60,00 per jaar
-          Donateur € 30,00 per jaar
 
De contributie zal conform de afgegeven machtiging in week 13 (van 27 maart t/m 2 april) automatisch van uw rekening worden geïncasseerd. 
 
Opzeggen van het lidmaatschap kan volgens de statuten alleen bij einde verenigingsjaar (31 december) met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
 
Dit houdt in dat wanneer een lid op een willekeurige datum van het lopend verenigingsjaar opzegt, dit pas ingaat op 31 december van dat lopend jaar en nog aan alle financiële verplichtingen van dat jaar moet voldoen.
 
Het bestuur.

Uitnodiging en agenda ALV 31 maart

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING A.R. & T.V. DE ADELAAR

 

UITNODIGING

 

VRIJDAG 31 MAART 2017

 

Aanvang: 19.30 uur

 

Locatie: Clubhuis De Adelaar

 

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deze algemene ledenvergadering bij te wonen.

 

Agenda:

 

 1. Opening

   

 2. Vaststellen agenda

   

 3. Ingekomen stukken

 4. Mededelingen

 5. Verslag Algemene Ledenvergadering van 13 januari 2017 (ad. a)

 6. Jaarverslag 2016 (ad. b)

 7. Financiële verantwoording 2016 (ad. c)

 8. Benoeming leden kascommissie (ad. d)

 9. Bestuursverkiezingen (voorzitter & penningmeester) (ad. e)

 10. Sponsor- en vrijwilligersbeleid (ad. f)

 11. Scholierenproject “aankleding” clubhuis

 12. W.v.t.t.k.

 13. Rondvraag

 14. Sluiting

   

Toelichting:

ad.a en ad.b. Leden kunnen beide verslagen opvragen bij de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

ad.c. Leden kunnen de financiële bescheiden over 2016 opvragen bij de penningmeester Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

ad.d.  In de kascommissie hebben zitting Pieter Felius en Elly Hop

Pieter dient vervangen te worden vanwege het feit dat hij voor het 2e jaar deel heeft uitgemaakt van de kascommissie. Elly heeft te kennen gegeven dat ze volgend jaar geen deel meer wil uitmaken van de kascommissie.
 

ad.e.  Marcel Kranenburg (voorzitter) heeft te kennen gegeven zijn functie per 31 maart 2017 na ruim 13 jaar te gaan neerleggen

Ook René Rotscheid (penningmeester) heeft aangegeven met ingang van 31 maart 2017 zijn functie te gaan neerleggen.

Kandidaten voor de functie van voorzitter en penningmeester kunnen zich tot voor aanvang van de vergadering melden of zich in de komende weken voorafgaand aan de ALV melden bij de secretaris. Het bestuur doet een dringend beroep op de leden om zich voor een van beide functies aan te melden.

ad.f. Leden kunnen de stukken inzake het Sponsor- en Vrijwilligersbeleid op vragen bij de secretaris
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Meld je nu aan!!! 18 maart a.s. Spinning Tegen MS

FB header STMS 

Spinning tegen MS!

 

Meld je nu aan voor de Spinningmaraton  18 maart a.s.

 

Met Spinning tegen MS wordt onze actie voor Klimmen tegen MS ondersteund. Team Elly, bestaande uit Elly, Dick en Stefan Hop gaat op 5 juni 2017 de uitdaging aan om per fiets de 1912 meter hoge Mont Ventoux te beklimmen. Daarmee willen we zoveel mogelijk geld ophalen voor o.a. onderzoek tegen de slopende en nog steeds ongeneeslijke ziekte Multiple Sclerose (MS)

 

Wanneer: 18 maart a.s.

Waar: Smart Fit Apeldoorn, Dubbelbeek 22

Hoe laat: Van 14:00 tot 17:00 uur.

Je kunt voor 1 uur, 2 uur of zelfs voor 3 uur inschrijven. De uren zijn 14:00, 15:00 en 16:00 uuur

 

Voor je deelname wordt een donatie voor Klimmen tegen MS gevraagd van € 10,- per uur.

 

Voor meer info zie: https://www.facebook.com/SpinningtegenMSTeamElly

 

Inschrijven kan door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Adelaars, kom ook in actie en steun ons!!!

 

Alvast bedankt.

Elly, Dick en Stefan Hop

 

 

 

 

Dringende oproep nieuwe vrijwilligers

Bij de Adelaar zijn veel vrijwilligers op een fantastische manier dagelijks, wekelijks, periodiek of incidenteel actief. Daar zijn wij enorm blij mee en deze mensen zijn voor onze club onbetaalbaar.

Voor diverse functies binnen onze mooie vereniging zijn wij echter al enige tijd op zoek naar vrijwilligers. Met name voor enkele structurele (kader) functies is dringend versterking nodig om een aantal commissies en afdelingen "in de lucht" te kunnen houden.

Het gaat hierbij om:

- Leden clubhuiscommissie

- Bestuursleden afdeling Toerfietsen

- Bestuursleden afdeling Wegwielrennen

- Leden sponsorcommissie

- Voorzitter en Penningmeester bestuur

 

Bij een aantal commissies/afdelingen is de nood erg hoog. We willen natuurlijk allemaal het liefst op de weg, baan of in het bos op onze tweewielers actief zijn. Zonder voldoende "menskracht" om de club draaiende te houden lukt het straks niet meer om activiteiten en evenementen te organiseren.

 

Kom van je stoel. trek de stoute schoenen aan, schroom niet, pak die handschoen op, ga ervoor.

 

Meer informatie

Voor meer informatie en inlichtingen over de functies kun je terecht bij Pleuni van Gulik- Möhlmann, vrijwilligerscoördinator AR & TV De Adelaar, telefoon 06-4398 7922 of mailen naar

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kijk op de Vacaturepagina van deze website.

 

Alvast bedankt

 

Het Bestuur

 

 

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 31 maart a.s.

Op 31 maart a.s. wordt  de Algemene Ledenvergadering gehouden. In het voorjaar wordt o.a. door de penningmeester de financiële verantwoording van het voorgaande jaar afgelegd.

 

Tevens staat de (her)verkiezing van bestuursleden op het programma. Dit jaar zullen onze voorzitter Marcel Kranenburg en Penningmeester René Rotscheid aftreden en niet herkiesbaar zijn. Het bestuur roept met nadruk leden op om zich kandidaat te stellen voor beide functies. Voor een beschrijving van de vacatures zie de Vacaturepagina van deze website.

 

Binnenkort zal de agenda gepubliceerd worden. De achterliggende stukken kunnen daarna door de leden worden opgevraagd bij de secretaris en/of penningmeester.

 

De vergadering wordt gehouden op:

 

VRIJDAG 31 maart 2017

 

Aanvang: 20.00 uur

 

Locatie: Clubhuis De Adelaar

 

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deze Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

Gebruiker Adelaarbus 28 december 2016

Op woensdag 28 december 2016 is bij Eickhof de Adelaarbus opgehaald.

Bij ondergetekende is geen aanvraag voor de bus op die dag bekend.

Het verzoek is daarom of degene die de bus die dag gebruikt heeft zo sportief wil zijn om zich alsnog even te melden bij ondergetekende.

 

Bij voorbaat dank voor de moeite.

 

Hennie Heijnen

voertuigbeheer

tel. 06-1820 1796.

Doe mee 18 maart met Spinning Tegen MS

Doe mee, 18 maart a.s. met Spinning tegen MS

Met Spinning tegen MS wordt onze actie voor Klimmen tegen MS ondersteund. Team Elly, bestaande uit Elly, Dick en Stefan Hop gaat op 5 juni 2017 de uitdaging aan om per fiets de 1912 meter hoge Mont Ventoux te beklimmen. Daarmee willen we zoveel mogelijk geld ophalen voor o.a. onderzoek tegen de slopende en nog steeds ongeneeslijke ziekte Multiple Sclerose (MS)

 

Wanneer: 18 maart a.s.

Waar: Smart Fit Apeldoorn, Dubbelbeek 22

Hoe laat: Van 14:00 tot 17:00 uur.

Je kunt voor 1 uur, 2 uur of zelfs voor 3 uur inschrijven. De uren zijn 14:00-15:00, 15:00-16:00 en 16:00-17:00.

Voor je deelname wordt een donatie voor Klimmen tegen MS gevraagd van € 15,- per uur.

Voor meer info zie: https://www.facebook.com/SpinningtegenMSTeamElly

Inschrijven kan door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Vermeld hierbij je naam, voorletters, emailadres, (mobiel) telefoonnummer en voorkeur voor aantal uur en starttijd van je deelname.

Je ontvangt hierna een bevestiging met info over tijden en betaling van de donatie.

 

Waarom ligt dit project ons nauw aan het hart?
Ruim 2 jaar geleden is bij mij (Elly) de diagnose MS gesteld. Gelukkig ontwikkeld MS zich bij mij nog niet erg snel zodat ik nog regelmatig mijn favoriete sport, fietsen op de racefiets en mountainbike, kan blijven doen. Dat het ook anders kan zie, lees en hoor ik dagelijks om mij heen. Daarom willen wij ons inzetten om zo veel mogelijk geld op te halen om MS de wereld uit te helpen!!!!

 

Doneren voor Klimmen tegen MS mag natuurlijk ook!

Ook als je niet kunt of wilt spinnen op 18 maart is je donatie natuurlijk van harte welkom. Kijk hiervoor op Klimmen tegen MS en klik op de knop “Doneren!”

 

Alvast dank voor de ondersteuning.

 

 

Elly, Dick en Stefan Hop

Klimmen tegen MS Team Elly

 

Logo KTMS voor email verkleind

 

 

Verslag ALV en Nieuwjaarsbijeenkomst

Opening:

Rond 19.40 werd de Algemene ledenvergadering geopend door de voorzitter en werd er naar de leden gecommuniceerd waarom de vorige ledenvergadering werd uitgesteld en vanwaar er is gekozen voor een combinatie met de nieuwjaarsbijeenkomst. Een aantal onderwerpen uit het verslag van de vorige ALV zijn opnieuw besproken, zodat er duidelijkheid was over de huidige stand van zaken. Hierbij kunt u denken aan de beoogde fusie met de BMX club en Bar-End.

Begroting:

De begroting voor 2017 is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering en er is een toelichting gegeven over het nieuwe Adelaar Opleidingsteam(AOT). Daarnaast is het voorstel om Elis Ligtlee te benoemen tot erelid aangenomen.

Oproep vrijwilligers:

De voorzitter stelde opnieuw aan de orde dat er een groot gebrek is aan vrijwilligers voor kader functies binnen de vereniging. Hij deed een dringende oproep aan de leden om aanemelding voor met name enkele bestuursfuncties en vacatures binnen de afdelingen/commissies wegwielrennen, cluhuis, toer en sponsoring. Kijk voor de vacatures op de pagina: http://www.adelaar.org/index.php/vacatures-vereniging en meld je aan of stuur een email naar Pleuni, onze vrijwilligerscoördinator: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rondvraag:

Tijdens de rondvraag werd er nog over de huidige kwaliteit van de kleding gesproken en over de akoestiek(en de rest van de inrichting) van het clubhuis. Hier zal in de volgende ALV op worden teruggekomen.

Nieuwjaarsbijeenkomst:

Na het sluiten van de ALV in een recordtijd om 20.54 was het tijd voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Hierin blikte de voorzitter allereerst kort terug op de successen van het vorige seizoen alvorens hij de jubilarissen huldigde voor hun betrokkenheid bij de club. Zo werden Gert Stappenbelt, Jan de Graaf, Fred Buitenhuis, Joop ten Pas en Charles Piket in het zonnetje gezet met een uniek Adelaarspeldje. Helaas konden Silvia Embsink en Henk Lubberding niet aanwezig zijn om geëerd te worden om hun betrokkenheid.

Jubilarissen klein

 

Vervolgens heeft Jan de Graaf namens de trainersstaf de kampioenen gehuldigd, namelijk Yorik Wever, Niels van Otterloo en Melanie Klement. Ook reikte Jan de aanmoedingsprijs uit aan Yorik Wever en de beker voor Renner van het Jaar aan Gert Stappenbelt. Helaas kon Elis Ligtlee niet aanwezig zijn om opnieuw gehuldigd te worden als Renster van het Jaar. Bram Leerkes werd dit jaar herkozen als Jeugdrenner van het Jaar en mocht zijn prijs in ontvangst nemen van Guido Willemsen.

Kampioenen klein

 

Als laatste werd één van de belangrijkste prijzen uitgereikt door de voorzitter zelf. Marcel overhandigde het bokaal van Clubvrouw van het Jaar, ook wel Vrijwilliger van het Jaar genoemd, aan José van Zanten voor haar intensieve bijdrage voor de club.

Clubvrouw kleiner


Tot slot was er opnieuw goed nieuws voor de jeugdafdeling, want het 55+ fietsen heeft dit jaar opnieuw een cheque kunnen overhandigen van € 500 euro aan hen. Dit werd ingeleid door een mooie toespraak van Rob Kampes. Hierbij kwamen we alweer aan het einde van een gezellige avond met een mooie vooruitblik op het aankomende jaar door Marcel Kranenburg. Naderhand was er uiteraard nog een moment voor de leden om gezellig te kletsen, een drankje te doen en te proosten op het nieuwe jaar.


 

13 JANUARI ALV EN NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Op vrijdag 13 januari a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden om 19.30 in het clubhuis en aansluitend de Nieuwjaarsbijeenkomst. Bij deze zijn alle leden van harte uitgenodigd.

Allereerst zullen er tijdens de Algemene Ledenvergadering o.a. de volgende punten besproken worden:

 • Verslag van de ALV in maart

 • Vaststelling begroting 2017 (stukken op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 • Aankondiging afscheid voorzitter en penningmeester begin 2017

 • Voorstel erelidmaatschap Elis Ligtlee

Na de Algemene Ledenvergadering zullen we gezamenlijk het glas heffen op een mooi nieuw wielerjaar! Hier zullen ook weer de nodige prijzen uitgereikt worden dus het belooft een mooie avond te worden.

 

Sponsorbeleidsplan AR & TV De Adelaar

 

De afgelopen periode ben ik bezig geweest met het ontwikkelen van het sponsorbeleid voor de vereniging. Bij de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur het sponsorbeleid goedgekeurd. Dat betekend dat er vanaf nu uitvoering aan het plan gegeven kan worden. In de komende periode zullen de eerste acties uitgevoerd gaan worden. Op deze pagina kunt u het sponsorbeleidsplan in zien.

Bekijk sponsorbeleidsplan

Mocht u naar aanleiding van het sponsorbeleidsplan vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de

verenigingscoördinator via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-55810311.

 

Groeten,

Tom Spijker

Verenigingscoördinator AR &amp; TV De Adelaar

Nieuws van de coordinator

Beste leden van de Adelaar

 

Het is alweer een tijdje geleden dat ik een update heb gegeven van mijn werkzaamheden binnen de vereniging.  In deze blog kun je lezen waar ik mij de afgelopen periode mee bezig heb gehouden.

 

Stand van zaken vrijwilligersbeleid

In mijn vorige blog heb ik aangegeven, dat we bezig zijn met uit uitvoeren van een aantal acties uit het vrijwilligersbeleidsplan. De acties die wij op korte termijn willen uitvoeren zijn;

 • Het vinden van een algemeen vrijwilligerscoördinator.

 • Overzicht maken van alle taken en functies binnen de vereniging.

Zoals je hebt kunnen lezen op de website heeft de vereniging een algemeen vrijwilligerscoördinator gevonden in de persoon van Pleuni Möhlmann.

Als vereniging zijn we blij dat Pleuni de rol als algemeen vrijwilligerscoördinator wil gaan invullen. Pleuni gaat zich o.a. bezig houden met het uitvoeren van de actiepunten uit het vrijwilligersbeleidsplan.

 

Naast het vinden van een algemeen vrijwilligerscoördinator hebben wij per afdeling een overzicht gemaakt van de functies en de taken. Ook hebben we gekeken welke functies en taken al ingevuld zijn en welke nog niet. Uiteindelijk hebben wij een prioriteitenlijst gemaakt met daarop de functies en taken waarvan wij vinden dat deze functies en taken op korte termijn ingevuld moeten worden.

 

Op de website en in de nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er een vijftal vacatures zijn waar de vereniging enthousiaste vrijwilligers voor zoekt.  In het belang van de vereniging hopen wij deze vacatures op korte termijn in te vullen. Mocht je interesse om een vacature in te vullen of vragen hebben over een vacature, dan kan je contact opnemen met onze algemeen vrijwilligerscoördinator, Pleuni Möhlmann. Pleuni is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken."> of 06-43987922.

 

Stand van zaken sponsorbeleid

Het sponsorbeleidsplan is klaar, en het bestuur heeft het sponsorbeleidsplan in de laatste bestuursvergadering goed gekeurd. Het sponsorbeleidsplan zal in een apart bericht op de website geplaatst worden. Mochten er naar aanleiding van het sponsorbeleidsplan nog vragen zijn, dan hoor ik het graag.

 

Scholierenproject

In mijn vorige blog heb ik verteld over het scholierenproject bij het Walterbosch. Leerlingen van het Walterbosch, die het vak Technasium volgen zijn voor ons een plan aan het maken om het clubhuis gezelliger en leuker te maken.

 

Samen met Guido Willemsen ben ik een ochtend op het Walterbosch geweest om naar de eindpresentatie te luisteren. Iedere groepje moest hun eindresultaat aan ons presenteren.

De presentatie bestond uit een maquette of een digitale maquette van het clubhuis en hoe de maquette en ideeën tot stand zijn gekomen.

 

Het ene groepje was beter dan het andere groepje. Sommigen hadden er veel werk van gemaakt, maar bij anderen viel het eindresultaat tegen. Uiteindelijk was er een groepje die zowel bij Guido als bij mij positief over kwam. Tijdens de volgende ALV zal het scholierenproject verder toegelicht worden en hopen wij de maquette in ons bezit te hebben.

 

Informatiebijeenkomst van Rosiir over de Wahoo Kicker

Rosiir is sinds november sponsor van De Adelaar geworden. Rosiir heeft een fietstrainer en een meetinstrument beschikbaar gesteld, waarmee vermogenstesten afgenomen kunnen worden. Bij Bewegen bij Buitenhuis is een testlocatie ingericht, waar alle leden van De Adelaar gebruik van kunnen maken.

 

Op woensdag 21 december wil Rosiir een informatiebijeenkomst organiseren in ons clubhuis.

Rosiir wil meer vertellen over de fietstrainer en welke mogelijkheden er allemaal zijn bij het gebruik van de fietstrainer. De informatieavond is bestemd voor alle leden van De Adelaar. Schrijf de datum alvast in de agenda.

 

Aan alles komt een eind

Helaas zitten de werkzaamheden voor De Adelaar er bijna op. Tijdens de ALV in het voorjaar is aangegeven, dat ik in ieder geval tot eind december werkzaam zou zijn voor de vereniging, daarna zou er gekeken worden of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

 

Ondanks de wil van het bestuur, is er onvoldoende ruimte binnen de begroting om mij voor de vereniging te behouden.

Dit betekent dat ik na 31 december 2016 niet meer werkzaam zal zijn voor de vereniging.

 

De periode dat ik werkzaam mocht zijn voor de Adelaar heb ik als zeer prettig en leerzaam ervaren. Het is een mooie vereniging met een prima toekomstperspectief. Via deze weg wil ik ook iedereen bedanken voor de plezierige en constructieve samenwerking het afgelopen jaar.

 

Als er naar aanleiding van deze blog nog vragen zijn, dan hoor ik het graag.

 

Groeten,

 

Tom Spijker

Verenigingscoördinator AR & TV De Adelaar

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-55810311