Goed nieuws over sponsoring

Op 5 januari jl. zijn sponsorovereenkomsten getekend met Merida Benelux, Autohuis Eickhof en Jongejan-Wisseborn Gerechtsdeurwaarders. Merida is voor minimaal vier jaar de nieuwe hoofdsponsor van De Adelaar. Eerder hebben zich al een aantal andere sponsoren voor de komende jaren aan De Adelaar verbonden.  Dat is mooi nieuws voor onze vereniging, dankzij de vele inspanningen van onze sponsorcommissie.

Merida Benelux BV is van oorsprong een Taiwanese producent van fietsen en toebehoren. Een van de groteren van de wereld. Merida was al langer bekend in de mountainbikewereld maar begeeft zich met het Bahrain-Merida team, met onder andere Vincenzo Nibali, nu ook op de weg van het wegwielrennen. Zowel voor De Adelaar als voor Merida is het hoofdsponsorschap een positieve ontwikkeling. Merida heeft de mogelijkheden om ons qua materiaal verder te helpen en beschikt over contacten en organisatorische vaardigheden waar we als club ons voordeel mee kunnen doen. Merida is verheugd dat ze één van de grootste wielerverenigingen van Nederland kunnen ondersteunen. Ze gaan onder andere ons Heren-wedstijdteam voorzien van nieuwe fietsen en toebehoren, maar alle leden van De Adelaar kunnen van hun sponsoring profiteren. Ook voor de baansport, een ander belangrijk speerpunt voor Merida, is een samenwerking in voorbereiding.

Autohuis Eickhof heeft haar sponsorovereenkomst met De Adelaar met vier jaar verlengd. Met name vanwege het toegenomen internationale programma bij de Jeugd en het Opleidingsteam hebben we een steeds grotere behoefte aan mobiliteit. De Adelaar is daarom erg gelukkig met Eickhof als partner die voortdurend meedenkt hoe we aan die mobiliteit het beste invulling kunnen geven. Eickhof waardeert de hoge mate van zichtbaarheid van hun bedrijfsnaam, o.a. op de kleding van onze ruim 500 leden en is blij dat ze als sponsor een steentje kunnen bijdragen aan de goede resultaten bij de Jeugd, het Opleidingsteam en de Dames.

Ook is een overeenkomst gesloten met Jongejan-Wisseborn Gerechtsdeurwaarders. Zij sponsoren al langer activiteiten en teams binnen De Adelaar, van jeugdwedstrijden tot baantoernooien. Ook voor hen is de positieve ontwikkeling die De Adelaar doormaakt samen met het team van nieuwe sponsoren die er allemaal de schouders onder willen zetten, doorslaggevend om mee te gaan doen.

In een eerder stadium werden al overeenkomsten gesloten met o.a. Futurumshop, Hollander Techniek, van Bon Sport, Rabobank, Plegt Vos, 9thWave-Cycling, de Ruggestee, Webhulp, Bewegen bij Buitenhuis, Annatommie en kledingproducent Bioracer.

Deze belangrijke ontwikkelingen op het gebied van sponsoring en onze samenwerking met Het Expeditiehuis voor exploitatie van het clubhuis vormen een prima basis om De Adelaar de komende jaren verder te ontwikkelen en van 2018 een topseizoen te maken.

IMG 2790 1

Bij de foto: van links naar rechts Hilko Oosting (Jongejan-Wisseborn) Marcel Eickhof (Autohuis Eickhof) en Peter Koperdraad (Merida Benelux)

 

 

Afscheid van hoofdsponsor Stappenbelt

In het laatste stadium van de besprekingen voor een nieuwe periode van vier jaar voor sponsoring van de Adelaar heeft hoofdsponsor Stappenbelt Specialized Concept Store helaas besloten om niet met de Adelaar verder te gaan. Als bestuur betreuren wij het besluit van Stappenbelt ten zeerste maar hopen in gesprek te kunnen blijven om het voor de toekomst geen blijvend besluit te laten worden.

 

Wij bedanken Roelien, Gert en Nadia voor de vele jaren van mooie samenwerking en voor alles wat jullie voor onze vereniging hebben betekend.

 

Concreet houdt dit in dat Stappenbelt o.a. niet als sponsor op onze clubkleding zal verschijnen. Er worden geen fietsen ter beschikking gesteld aan de Afdeling Wegwielrennen en Stappenbelt zal niet gaan fungeren als afhaalpunt en locatie van de paskleding voor onze nieuwe clubkleding. Berichten over een nieuwe locatie volgen binnenkort.

 

Stappenbelt heeft wel aangegeven om nog ondersteuning te blijven geven aan onze Jeugdafdeling en bij een aantal te organiseren evenemeneten. Uiteraard zijn wij ze hier zeer erkenteleijk voor. 

 

Voor onze wedstrijdteams zal er weinig veranderen in die zin dat het toegezegde budget vanuit de vereniging gewoon blijft gehandhaafd. Als Bestuur en Sponsorcommissie stellen we uiteraard wel alles in het werk om een vervangende optie/regeling te vinden voor de weggevallen wedstrijdfietsen.

 

Rest ons iedereen nog plezierige feestdagen en vooral een gezond en sportief 2018 te wensen.

 

Het Bestuur

Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2018

Champagne

 

Het bestuur nodigt alle leden en sponsoren uit om op de nieuwjaarsreceptie
het glas te heffen op een nieuw Adelaarjaar

 

Programma

- Welkomstwoord
- Introductie sponsoren
- Huldiging jubilarissen
- Huldiging kampioenen 2017
- Uitreiking prijzen renners/rensters 2017
- Benoeming clublid 2017
- Overhandiging cheque 55+ fietsen
- Major Taylor raast door Nederland (presentatie Jan Mulder)

 

Aanvang 19:30 uur

We verheugen ons op jullie aanwezigheid

 

de receptie vindt plaats in ons clubhuis waar we gast zijn van
Het Expeditiehuis

Extra pasavond voor snelpakken e.d. 21 december

Beste clubleden,

Op donderdag 21 december wordt een extra pasavond ingelast voor het passen van snelpakken, afritsbare schaatsbroeken en soft shelljacks in alle op de webshop voorkomende maten. De snelpakken zijn in 2 uitvoeringen aanwezig, de goedkopere lycra en de duurdere race-proven. De tijdrituitvoering is niet aanwezig; de pasvorm hiervan is namelijk identiek aan de race-proven. 

 

De avond staat open voor alle leden maar dit is toch het 'feestje' voor de wedstrijdteams.

Plaats: clubhuis van De Adelaar, van 19:00 tot 20:30 uur.

 

NB. We nemen even de gelegenheid te baat om een op internet circulerend gerucht uit de wereld te helpen! De kleuren van het bij de pasavonden getoonde clubtenue waren slechts een simpele productieproef. Maandagavond zijn de kleuren definitief vastgesteld en het frisse, heldere rood/geel komt gewoon weer terug in de nieuwe clubkleding.

Verslag en Besluitvorming op de ALV van 24 november 2017

De ALV kende een grote opkomst (66 leden).

Belangrijke zaken waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden zijn:

 

Ambities, doelstellingen en organisatiestructuur

De ALV heeft ingestemd met het bestuursvoorstel om de ambities, doelstellingen en organisatiestructuur uit het Beleidsactieplan ‘Naar een sterkere wielervereniging’ van maart 2014 bij te stellen. Een overzicht daarvan:

- Komen tot een meerjarenbegroting en periodieke financiële rapportages vanuit de afdelingen.

- Een wegparcours op eigen terrein is op korte termijn niet realiseerbaar. Wel wordt onderzocht of een wegparcours op (midden)lange termijn haalbaar is.

- Een BMX-parcours op onze accommodatie zal niet worden gerealiseerd.

- Qua disciplines gaan we ons beperken tot toerfietsen, wegwielrennen en baanwielrennen op recreatief- en wedstrijdniveau. Geen specifieke aandacht voor aangepast sporten

- Opstellen van een sporttechnisch (meerjaren)beleidsplan door de afdeling Wegwielrennen is noodzakelijk.

- Vernieuwing van de website en de nieuwsbriefmodule worden in 2018 opgepakt.

- Voor wat betreft de organisatiestructuur komen de afdelingen mountainbike/cyclecross, BMX/fietscross, evenementen en beheer/onderhoud accommodaties te vervallen.

 

Begroting en contributie 2018

De ALV heeft de begroting 2018 vastgesteld. De contributie voor 2018 blijft gelijk aan die van 2017.

 

Verhuur accommodatie sportpark Orderbos

De ALV is akkoord gegaan met de verhuur van onze accommodatie aan het Expeditiehuis. Dit houdt in dat de exploitatie en het beheer van onze accommodatie per 1 januari 2018 aan het Expeditiehuis worden overgedragen. Bij het opstellen van de huurovereenkomst wordt zorgvuldig gekeken naar het waarborgen van de activiteiten van onze vereniging.

 

Bestuurswisselingen

Afgetreden bestuursleden zijn: Melanie Klement (secretaris) en Jurry Hulzebos (coördinator Evenementen). De ALV heeft ingestemd met de benoemingen in het hoofdbestuur van Ben Keizer (secretaris), Nadia Stappenbelt (Wegwielrennen) en Ad Blocks (Toerfietsen).

Voor de openstaande bestuursfuncties van voorzitter en penningmeester hebben zich helaas geen kandidaten gemeld. Het bestuur gaat zich beraden over de hierdoor ontstane situatie.

N.a.v. de ALV heeft het bestuur inmiddels in hun functie benoemd:

Bettine Potter (PR en interne communicatie)

Maarten van Everdingen (coördinator Evenementen)

 

Preview nieuwe clubkleding

De leden hebben op de ALV met instemming kennisgenomen van het voorstel om Bioracer te kiezen als onze kledingleverancier voor de komende vier jaar. Ook is aan de ALV een preview gepresenteerd van het nieuwe ontwerp.

 

Volgende ALV

De volgende ALV vindt plaats op vrijdag 23 maart 2018. Dan zal onder meer de jaarrekening 2017 worden vastgesteld.

Update Clubkleding: na 11 en 14 dec. Webshop geopend

Volgende week zijn op 11 en 14 december de pasavonden in ons clubhuis. Hierna kun je kleding gaan bestellen en is ook de webshop bij Bioracer beschikbaar.

 

De informatie op onze Clubkleding pagina is ook aangevuld met de laatste informatie. Stappenbelt Specialized Concept Store wordt na half februari 2018 het afhaalpunt van de bestelde clubkleding en ook zal daar een set paskleding beschikbaar zijn.

 

Nieuwsgierig? Kijk snel op: Clubkleding 

JayJay is aan de beurt

JayJay is aan de beurt in Untrained. Hij moet een zware veldrace doen en deze race gaat niet helemaal zoals gepland...... Bekijk hoe hij het er af brengt tijdens onze 11 bergen nationale cx cross op het Adelaar en bar-end terrein

 

Kledingnieuws en Pasavonden 11 en 14 december

 

 

In de pers en op de website van De Adelaar zijn in de laatste weken verschillende mededelingen gedaan over de nieuwe clubkleding. Met dit bericht willen we de leden nader informeren.

 17362006 10155528541950348 3129862146788745503 n

 

Bioracer

Onze nieuwe kledingleverancier voor de komende 4 jaar is Bioracer uit België. De meesten van u kennen de naam Bioracer wel. Met enige regelmaat duikt de naam Bioracer op als kledingproducent voor teamkleding voor diverse landenteams, World Tour renners, tijdrijders en crossers en bij het baanfietsen. Het advies van de Kledingcommissie om met Bioracer in zee te gaan, heeft het Bestuur dan ook graag overgenomen.

 

De kleding is van goede kwaliteit en eigentijds, maar dat geldt ook voor de verdere bedrijfsvoering. Bioracer heeft een flexibel productieproces en kent daardoor geen fysieke voorraad. Kleding wordt via het internet op een speciale Adelaar webshop gepresenteerd. Je kunt daar de kleding berstellen, digitaal afrekenen en 6 weken na sluitingsdatum (6 x per jaar) wordt de kleding afgeleverd bij een (nog definitief te bepalen) afhaaladres in Apeldoorn.

 

Pasavonden 11 en 14 december van 19:00 tot 21:00 uur in het clubhuis:

Tijdens de pasavonden op maandag 11 december en donderdag 14 december kun je kennis maken met de nieuwe kleding, de juiste maten passen, een bestelformulier invullen en thuis verwerken, of direct op je smartphone. Op maandag 11 december is oud-wielrenner Bart Voskamp van Bioracer aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn ook leden van de Kledingcommissie aanwezig en 2 leden van de Adelaar die de nieuwe kleding zullen showen. Vermoedelijk is dit nog zonder sponsornamen omdat hierover nog onderhandelingen gaande zijn.

Let op! Na de pasavonden is er geen gelegenheid meer tot passen van de kleding tot eind februari 2018 de paskleding bij de passhop geleverd is.

 

Kwaliteit, prijzen en logistieke zaken:

Het Bestuur en de Kledingcommissie zijn er van overtuigd dat we met de overeenkomst met Bioracer onze leden kleding bieden van een hoge kwaliteit en goede pasvorm met een brede keuze en professionele uitstraling.

 

De prijzen zullen hierdoor voor de meeste kledingstukken iets hoger uitvallen dan bij de vorige kledinglijn van 2014 t/m 2017. Indien je de Startset aanschaft, bestaande uit 3 items (zomershirt korte mouw/zomershirt lange mouw/korte broek) dan ontvang je totaal € 6,00 korting op de standaard aanschafprijs. Tevens krijg je ook nog een mooi welkomstcadeau van Bioracer in de vorm van een fietsrugzak of beenwarmers. Dit voordeelpakket is tot 28/12/2017 beschikbaar. De kleding wordt in de 2e helft van februari geleverd bij het afhaaladres. Hier kun je in het vervolg ook kleding passen. Nadere info volgt binnenkort op de webpagina: Vereniging Clubkleding.

 

Het bestellen van de clubkleding via de webshop is een serieuze zaak. Want jouw bestelling is speciaal door Bioracer voor jou gefabriceerd en kan dus niet worden terug genomen. Heb je een kledingstuk toch fout besteld dan kun je misschien de verkeerde maat of het artikel nog slijten aan een clublid. Let dus goed op; koop als man geen dameskleding of omgekeerd.

 

Je hebt natuurlijk wel garantie, 2 jaar op zemen, ritsen, stiksels en naden. En…. alle vragen over garantie gaan via de Kledingcommissie en niet via het afhaalpunt/passhop. Heb je niet de mogelijkheid om digitaal kleding te bestellen, vraag dan iemand uit je omgeving om te helpen. In het uiterste geval bel je Eef Ensink even 06-4146 5666.

 

Oh ja, de nieuwe clubkleding kent wel een modern tintje, we zijn benieuwd hoe dat in de smaak valt. Op de kleding worden nog een aantal bekende maar ook nieuwe sponsors gedrukt; de leden van de Sponsorcommissie zijn bijna klaar met hun activiteiten.

 

Leden van de commissies bedankt:

Rest ons als bestuur de Kleding- en Sponsorcommissie alvast te bedanken voor de vele uren werk en inzet om alle Adelaarleden de komende vier jaar weer op en top gesoigneerd de weg c.q. de baan op en het veld in te sturen.

 

Namens het Bestuur

Dick Hop

 

 

Stappenbelt Specialized Concept Store VIP dagen 29 & 30 november

Stappenbelt Specialized Concept Store organiseert op 29&30 november twee VIP dagen in het kader van het 25jarig bestaan!

 

Leden van AR&TV De Adelaar krijgen bij ons een VIP klanten kaart en zijn daarom uitgenodigd op deze dagen. Heb jij als lid van de Adelaar nog geen klantenkaart? Kom dan langs om ook te profiteren van de geweldige spaaractie.

De VIP dagen hebben een informatief  tintje, met veel informatie over techniek in de werkplaats, mtb clinic mogelijkheden, Retül dynamische metingen, trainingsbegeleiding én is er informatie in te winnen voor de 2018 versie van onze #StappenbeltExclusiveTravel. Naast alle informatie vind je overal in onze winkel aanbiedingen die oplopen tot wel 50%!

 

Tijdens onze VIP dagen zijn wij open tot 20:00 uur. Dus genoeg tijd om ook na je werk gezellig een kop koffie of thee met ons te drinken en je weg te vinden in onze winkel.

 

Tot dan!

 

Vriendelijke groet,

Team Stappenbelt

 

 over-ons-2

 

Agenda Agemene Ledenvergadering 24 november 2017

== AGENDA ==

 

24 NOVEMBER 2017 ALGEMENE LEDENVERGADERING A.R. & T.V. DE ADELAAR

 

Datum: vrijdag 24 november 2017

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Clubhuis

 

1.   Opening

2.   Vaststelling agenda

3.   Ingekomen stukken

4.   Mededelingen

5.   Notulen Algemene ledenvergadering 12 mei 2017

6.   Bijstelling ambities, doelstellingen en organisatiestructuur

7.   Vaststelling begroting 2018

8.   Vaststelling contributie 2018

9.   Verhuur accommodatie sportpark Orderbos

10. Bestuurswisselingen (ad. a)

11. Preview nieuwe clubkleding

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Ad. A (bestuurswisselingen)

Aftredend

Alle leden van de dagelijks bestuur hebben te kennen gegeven hun functie per 24 november 2017 neer te leggen.

- Jan Schuitema (voorzitter ad-interim) stopt in verband met zijn vertrek uit Apeldoorn.

- Dick Hop (penningmeester ad-interim en algemeen bestuurslid) stopt met de functie van penningmeester ad-interim, maar blijft wel aan als algemeen bestuurslid.

- Melanie Klement (secretaris) stopt in verband met persoonlijke omstandigheden.

- Jurry Hulzebos (coördinator evenementen) is inmiddels met deze functie gestopt.

Voordrachten vanuit het bestuur

- Ben Keizer (secretaris)

- Ad Blocks (vertegenwoordiger van de afdeling Toerfietsen)

- Nadia Stappenbelt (vertegenwoordiger van de afdeling Wegwielrennen)

 

Alle ALV stukken zijn na 15 november in te zien en te downloaden via de menuoptie "Downloads" onder Vereniging op deze website.

 

 

Kledingovereenkomst Bioracer ondertekend

Het bestuur is bijzonder verheugd om te kunnen melden dat op vrijdag 10 November jl. in Omnisport de overeenkomst met Bioracer is ondertekend voor de levering van onze clubkleding voor de komende vier jaar. Tijdens de ALV van 24 november a.s. zal een preview van het ontwerp worden gepresenteerd. Bij de Pasavonden op 11 en 14 december volgt een definitieve presentatie van de nieuwe kleding. Meer nieuws hierover volgt binnenkort.

 

Bart Voskamp van Bioracer en bestuurslid Dick Hop schudden elkaar de hand bij de zojuist ondertekende overeenkomst.

 

 IMG 20171110 144553

 

Bestuursleden Dick Hop, Guido Willemsen en Ben Keizer klinken met Bart Voskamp van Bioracer op de toekomstige samenwerking.

 

IMG 20171110 144336

 

 

Nieuw 4-jarig kledingcontract voor De Adelaar.

Het bestuur is verheugd om, mede namens de kledingcommissie, het volgende te kunnen melden:

 

De leden van De Adelaar zullen de komende 4 jaar in de clubkleding van het merk Bioracer gaan rijden. Bioracer is een grote naam binnen het profwielrennen. De nationale ploegen van Nederland en België , en meerdere worldtoerrenners dragen teamkleding van Bioracer.

 

Op vrijdag 10 november wordt het contract getekend in het Omnisport van Apeldoorn. De kleding wordt in februari 2018 geleverd. In de ALV van 24 november 2017 komt de nieuwe kleding nog aan de orde en volgt een eerste preview.

 

Op 11 en 14 december zijn er in het clubhuis pasavonden en wordt ook het nieuwe tenue gepresenteerd. Daarna gaat de webshop open en kan er via internet worden besteld. De levering volgt dan in de 2e helft van februari 2018.

Uitnodiging voor de ALV op 24 november 2017

Beste leden,

 

Het bestuur van De Adelaar nodigt alle leden van harte uit om aanwezig te zijn op de Algemene ledenvergadering (ALV) op vrijdag 24 november 2017. Die vindt plaats in ons clubhuis en begint om 19.30 uur. Vanaf 19:00 uur zijn de deuren open.

 

Een belangrijk speerpunt van het bestuur voor 2018 is om extra energie te steken in het werken aan meer binding en betrokkenheid van de leden. We merken nog vaak dat er vooral wordt gekeken naar het individuele- of groepsbelang. Dat is jammer. We moeten toe naar een vereniging die meer is dan de optelsom van een aantal afzonderlijke eilanden. Vereniging staat immers voor "Samen".

Ook wil het bestuur jullie meer en beter betrekken bij alles wat er bij De Adelaar speelt en vooral bij de uitdagingen waar we met z'n allen voor staan.

 

Dat vraagt van het bestuur om te zorgen voor goede informatievoorziening naar de leden. Met de informatiebijeenkomsten ter voorbereiding op de ALV hebben we daar een aanzet toe gegeven.

Dat vraagt van jullie om mee te denken, mee te beslissen en mee te doen en om daarbij ook te kijken naar de belangen van de vereniging als totaal. De ALV is daar het uitgelezen moment voor.

We staan als vereniging voor een aantal forse bestuurlijke uitdagingen.

Op de informatiebijeenkomsten van 30 oktober en 1 november jl. hebben wij van de aanwezige leden al de eerste input gekregen. Op de komende ALV zullen jullie onder meer de begroting 2018 en de contributie voor 2018 moeten vaststellen. De keuzes die het bestuur op die onderdelen heeft moeten maken zullen op de vergadering worden toegelicht. Daarnaast zal aan jullie een voorstel voor een andere wijze van exploitatie en beheer van onze accommodatie worden voorgelegd.

 

Maar er moet meer gebeuren.

De belangrijkste uitdaging is dat er een aantal cruciale bestuur vacatures moeten worden ingevuld om als vereniging te kunnen blijven functioneren. Het gaat met name om de invulling van de functies van voorzitter en penningmeester. Daarom hierbij nogmaals een oproep om je kandidaat te stellen of kandidaten aan te dragen. Dit kan tot de aanvang van de ALV worden doorgegeven aan de secretaris.

Zonder een dagelijks bestuur kan en zal de vereniging niet functioneren. Uiteraard zijn de vele andere openstaande functies ook belangrijk om in te gaan vullen.

 

Allemaal belangrijke onderwerpen waar jullie op de ALV over moeten meedenken, meebeslissen en aan mee moeten doen. Het bestuur vraagt jullie daarom met klem om aanwezig te zijn en rekent op een grote opkomst.

 

De agenda en de stukken die op de ALV aan de orde komen zijn vanaf 15 november a.s. te vinden op onze website bij  'downloads' onder 'Vereniging' http://www.adelaar.org/index.php/downloads

 

Voor vragen over de ALV kunnen jullie terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van De Adelaar

 

Jan Schuitema (voorzitter ad-interim)

27 oktober halloweencross

Kom je ook gezellig meedoen in je Halloween outfit?

Iedereen is welkom op Mtb of cx!

lees snel alle informatie op http://adelaar.org/landing/halloween/

BELANGRIJK!! Meld je aan: Informatiebijeenkomsten voor de ALV

Beste leden,

 

Op vrijdag 24 november 2017 (19.30 uur) houdt het bestuur van De Adelaar een algemene ledenvergadering (ALV). Op deze ALV komen onderwerpen op de agenda die voor het voortbestaan van onze vereniging van belang zijn en waarover jullie je niet alleen mogen, maar zelfs moeten uitspreken. Met deze brief en de hierin aangekondigde informatiebijeenkomsten willen we het belang onderstrepen van een grote opkomst op de ALV van leden die zich daarop goed hebben kunnen voorbereiden.

 

Belangrijke onderwerpen vereisen zorgvuldige besluitvorming. Als bestuur vinden we dat jullie je ook inhoudelijk goed op de ALV-agenda moeten kunnen voorbereiden en daar niet pas op de ALV zelf over worden geïnformeerd. Daarom organiseren we in de aanloop naar de ALV twee informatiebijeenkomsten waarop het bestuur de onderwerpen inhoudelijk alvast zal toelichten. Ook is er dan gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen. Dit zal naar onze mening de kwaliteit en het draagvlak van de besluitvorming op de ALV ten goede komen.

 

Op de informatiebijeenkomsten zal worden ingegaan op de forse bestuurlijke uitdaging waar we als vereniging voor staan. Daarnaast zal er een toelichting worden gegeven op de financiën en op de keuzes die het bestuur moet (heeft moeten) gaan maken bij het opstellen van de begroting 2018.

Ook zal het bestuur een plan presenteren voor een andere wijze van exploitatie en beheer van onze accommodatie in de komende jaren. Allemaal onderwerpen die cruciaal zijn voor het voortbestaan van de Adelaar als gezonde vitale vereniging in de toekomst.

 

De informatiebijeenkomsten vinden plaats op maandag 30 oktober en woensdag 1 november 2017 (19.30 uur) in ons clubhuis. Belangrijk is dat jullie ook op een van deze bijeenkomsten aanwezig zijn. Voorafgaande aanmelding is voor ons belangrijk. Dit kan door een Email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

We hopen dat we met deze brief het belang van jullie aanwezigheid op de ALV en op een van beide informatiebijeenkomsten duidelijk hebben gemaakt.

Op de ALV van 24 november komen onderwerpen aan de orde, waarover de leden zich moeten uitspreken. Een ALV is immers het moment waarop leden van een vereniging invloed kunnen uitoefenen op het verenigingsbeleid. En het bestaansrecht van een vereniging staat of valt immers bij betrokken leden die hun stem laten horen en hun steentje bijdragen.

 

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van De Adelaar

 

Jan Schuitema (voorzitter ad-interim)