Uitnodiging voor de ALV op 24 november 2017

Beste leden,

 

Het bestuur van De Adelaar nodigt alle leden van harte uit om aanwezig te zijn op de Algemene ledenvergadering (ALV) op vrijdag 24 november 2017. Die vindt plaats in ons clubhuis en begint om 19.30 uur. Vanaf 19:00 uur zijn de deuren open.

 

Een belangrijk speerpunt van het bestuur voor 2018 is om extra energie te steken in het werken aan meer binding en betrokkenheid van de leden. We merken nog vaak dat er vooral wordt gekeken naar het individuele- of groepsbelang. Dat is jammer. We moeten toe naar een vereniging die meer is dan de optelsom van een aantal afzonderlijke eilanden. Vereniging staat immers voor "Samen".

Ook wil het bestuur jullie meer en beter betrekken bij alles wat er bij De Adelaar speelt en vooral bij de uitdagingen waar we met z'n allen voor staan.

 

Dat vraagt van het bestuur om te zorgen voor goede informatievoorziening naar de leden. Met de informatiebijeenkomsten ter voorbereiding op de ALV hebben we daar een aanzet toe gegeven.

Dat vraagt van jullie om mee te denken, mee te beslissen en mee te doen en om daarbij ook te kijken naar de belangen van de vereniging als totaal. De ALV is daar het uitgelezen moment voor.

We staan als vereniging voor een aantal forse bestuurlijke uitdagingen.

Op de informatiebijeenkomsten van 30 oktober en 1 november jl. hebben wij van de aanwezige leden al de eerste input gekregen. Op de komende ALV zullen jullie onder meer de begroting 2018 en de contributie voor 2018 moeten vaststellen. De keuzes die het bestuur op die onderdelen heeft moeten maken zullen op de vergadering worden toegelicht. Daarnaast zal aan jullie een voorstel voor een andere wijze van exploitatie en beheer van onze accommodatie worden voorgelegd.

 

Maar er moet meer gebeuren.

De belangrijkste uitdaging is dat er een aantal cruciale bestuur vacatures moeten worden ingevuld om als vereniging te kunnen blijven functioneren. Het gaat met name om de invulling van de functies van voorzitter en penningmeester. Daarom hierbij nogmaals een oproep om je kandidaat te stellen of kandidaten aan te dragen. Dit kan tot de aanvang van de ALV worden doorgegeven aan de secretaris.

Zonder een dagelijks bestuur kan en zal de vereniging niet functioneren. Uiteraard zijn de vele andere openstaande functies ook belangrijk om in te gaan vullen.

 

Allemaal belangrijke onderwerpen waar jullie op de ALV over moeten meedenken, meebeslissen en aan mee moeten doen. Het bestuur vraagt jullie daarom met klem om aanwezig te zijn en rekent op een grote opkomst.

 

De agenda en de stukken die op de ALV aan de orde komen zijn vanaf 15 november a.s. te vinden op onze website bij  'downloads' onder 'Vereniging' http://www.adelaar.org/index.php/downloads

 

Voor vragen over de ALV kunnen jullie terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van De Adelaar

 

Jan Schuitema (voorzitter ad-interim)