Goed voor onze clubkas

Naast ons clubhuis staat een blauwe kunststof ton, waarin een ieder (frituur)vet kan deponeren. Dit mag met verpakking. Bij inlevering van een volle ton wordt een vergoeding verkregen. Deze vergoeding komt ten goede aan onze clubkas.

Dus deponeer massaal (frituur)vet in deze ton.