Nieuw digitaal slotensysteem op clubhuis

Ten gevolge van de onbeheersbaarheid van het huidig sleutelsysteem en de daaruit voortvloeiende kosten, is besloten op een aantal deuren van ons clubhuis nieuwe digitale cilindersloten aan te brengen. Deze sloten zijn inmiddels aangebracht. Ook het toegangshek zal binnenkort worden voorzien van een dergelijk slot.

Dit houdt in dat er per afdeling c.q. onderdeel van onze vereniging aan de verantwoordelijke persoon een zgn. sleutelhanger is verstrekt. Andere gebruikers zullen bij hun afdeling c.q. onderdeel terecht moeten voor het tijdelijk verkrijgen van de sleutelhanger.