VOORAANKONDIGING ALV

Op vrijdag 27 november 2015 wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden.

Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Op de agenda staan in ieder geval de volgende onderwerpen:

- vasstelling begroting 2016

- verhoging contributie 2016

- stand van zaken fusie met Bar-End en BMX Apeldoorn