Regelementen 11 bergen

Gedragscode 11Bergentoertocht

De organisatie van de 11Bergen wil ook in de toekomst graag MTB-toertochten kunnen blijven organiseren in de bossen op de Veluwe. Maar in het overleg daarover met de eigenaren en beheerders van natuurgebieden merken we dat het recreatieve gebruik van de natuur steeds meer onder druk komt te staan. Mountainbikers zoeken uitdaging en ontspanning in de natuur. Maar ook wandelaars, ruiters en natuur liefhebbers doen dat. Dit leidt nogal eens tot conflicten en tot klachten bij natuurbeheerders over het gedrag van mountainbikers.

Mountainbikers hebben in het publieke debat helaas een negatief imago en worden afgeschilderd als wild, egoistisch en onbeleefd. Willen we onze sport ook in de toekomst in de natuur kunnen blijven uitoefenen, dan zullen we de natuur en andere recreanten moeten respecteren. Dat kan alleen door afspraken te maken en ons daar ook aan te houden. Als dat niet lukt ziet het er voor ons als organisatie en voor liefhebbers van MTB-toertochten in de toekomst somber uit.

Daarom vragen we de deelnemers aan de 11Bergen met klem om de onderstaande gedragscode te repecteren.

- fiets alleen op de aangegeven route
- respecteer dier, plant én mederecreant
- fiets zo veel mogelijk in kleine groepjes
- waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk
- benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets
- voorkom onnodig remmen; daarmee spaar je de ondergrond
- maak geen onnodig lawaai
- laat geen afval achter

 

Technische gids


download hier de technische gids 2014