Missie

Missie

De doelstelling van het Talententeam is om zoveel mogelijk nieuwelingen en junioren de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen in de wielersport door het aanbieden van goede en uitdagende trainingen en het verzorgen van een adequate begeleiding naar en bij de wedstrijden. Op die manier kan aan de meest getalenteerde jongeren een optimale ontplooiingskans gegeven worden waarbij aandacht is voor de gezondheid van de renner en de ethiek van de sport. De differentiatie in niveau is voor de renners tevens een uitdaging en stimulans om het beste uit henzelf te halen. De renners moeten de kans krijgen na het ATT door te groeien naar het Adelaar Cycling Team (ACT) dat daardoor ook een stabiele regionale basis kan krijgen. Voorwaarde hiervoor is dat iedereen het plezier in de sport behoudt en zelfs verder ontwikkeld. Wij willen graag een echt team zijn, een vriendenploeg. Jongens en meiden die voor elkaar door het vuur gaan en die op een kameraadschappelijke wijze met elkaar om kunnen gaan.

 

Alhoewel de doelstelling spreekt over "zoveel mogelijk jongeren" is het niet uitsluitend de bedoeling van het ATT om alleen aandacht te hebben voor de kwantiteit. Kwantiteit moet in functie staan van kwaliteit. Kwaliteit betekent in deze context goede begeleiding, maatwerk als dat nodig is en deskundigheid bij trainingen. Kwantiteit echter is wel een prima voorwaarde voor het ontwikkelen van kwaliteit bij de renners. De kans op kwaliteit wordt immers groter als er uit vele renners gekozen kan worden en daarnaast zullen de renners elkaar stimuleren.

We beschikken bij de Adelaar op dit moment over gediplomeerde trainers die zich met de Nieuwelingen en Junioren bezighouden. Daarnaast zal de focus moeten blijven om leden van de vereniging te werven om zich te ontwikkelen tot volwaardig trainer middels de opleiding WT 2/3.
Er is in de afgelopen jaren geïnvesteerd in de begeleiding van deze renners. We zijn met trainingsprogramma’s en logboeken gaan werken, om een goed oog te houden op hun vorderingen.