Introductie

Toerfietsen
Toerfietsers fietsen recreatief. Omdat De Adelaar een groot aantal toerfietsers heeft gebeurt dat wel op verschillende niveaus wat  snelheid en afstand betreft. Er zijn groepen die een zeer pittig tempo rijden, maar ook groepen waar het wat rustiger aan gaat.  Op bepaalde dagen wordt er bij wat langere ritten overdag onderweg tijd genomen voor een pauze om bij te tanken met koffie en appeltaart. Vanwege de diversiteit aan groepen kan het in het begin even tijd kosten om daarin je weg te vinden.
Wij raden nieuwe leden aan om de eerste keren voor de start even te informeren bij de rittencoördinator bij welke groep ze zich het best kunnen aansluiten. Geadviseerd wordt om voorzichtig te beginnen en via uitproberen de groep te vinden die aansluit op het niveau waarop je fietst.


Clubritten

6 dagen per week worden in groepsverband clubritten gereden op verschillende niveaus qua snelheid en afstand. Er zijn clubritten om te trainen, om lekker pittig te fietsen of om ontspannen te toeren in de omgeving van Apeldoorn. Er worden vaste routes gereden , maar op sommige dagen zijn er ook vrije routes, waarbij voor de start de te rijden route met elkaar wordt afgesproken.

Buitenlandse tocht
Ieder jaar organiseert De Adelaar in de periode mei /juni voor de leden een meerdaagse tocht in het buitenland, waarbij meestal de uitdagingen van het Zuid- Europese gebergte worden opgezocht.

 

Toerfietsbijeenkomsten
Twee maal per jaar (februari en november) wordt een avond georganiseerd die specifiek gericht is op de toerfietsers.

Kilometerklassement
Met het laten registreren van het aantal kilometers dat je per jaar fietst kun je meedoen aan het kilometerklassement. Op basis van de afgelegde afstand wordt jaarlijks een herinnering uitgereikt, niet alleen voor één jaar, maar ook voor het totaal van alle deelgenomen jaren. Je kunt via de site de tellerstanden van 1 januari en 31 december opgeven.

De Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU)
De NTFU is een overkoepelende organisatie van toerfietsverenigingen in Nederland en behartigt de belangen van de bij haar aangesloten verenigingen en toerfietsers. Omdat De Adelaar als vereniging is aangesloten bij de NTFU dienen ook toerfietsers van De Adelaar zich via de vereniging aan te sluiten bij de NTFU. Die verplichte aansluiting heeft onder andere te maken met de collectieve verzekering bij ongevallen. Leden van de NTFU hebben een standaard verzekering waarin onder andere de vergoeding van schade aan de fiets en persoonlijke eigendommen tengevolge van een ongeval zijn geregeld. Omdat het een collectieve verzekering is wordt er geen schuldvraag gesteld bij onderlinge ongevallen. Het is ook mogelijk om je aanvullend te verzekeren. De polisvoorwaarden kun je downloaden op www.ntfu.nl. Het lidmaatschap van de NTFU kent ook nog andere voordelen zoals:
-    Je ontvangt een overzicht van ongeveer 4000 fietstochten die door de NTFU-verenigingen worden georganiseerd.
-    Als lid van de NFTU krijg je op vertoon van je Toerfietskaart korting op het inschrijfgeld van de in de TEP vermelde ritten.
-    Zes keer per jaar ontvang je FietsSport Magazine. Een blad voor toerfietsers over fietsreizen, trainingsadviezen, fietsonderdelen, testen, medische adviezen, kleding, voeding en mededelingen van de NTFU.