Interim-bestuur Toerafdeling

Na de voorjaarsvergadering van de toerafdeling hebben enkele leden zich verdiept in een oplossing voor de vele vacatures in het toerbestuur. We zijn gekomen tot de keuze van een interim-bestuur voor 1 jaar. De samenstelling van het bestuur is als volgt: Ad Blocks, voorzitter Ben Keizer, secretaris Gerrit Wassing, penningmeester Wijnand Vermeiden, routes René Snijders, lid, Harm Bomers, lid Eef Ensink, toertochten Rob Kampes, lid. Wij hebben ons een aantal taken gesteld: 1. De toerleden meer betrekken bij alles wat er gebeurt en vragen daarom de medewerking van alle leden 2. De veiligheid en discipline bij de toerleden verbeteren 3. Activiteiten voor de leden organiseren 4. Bevorderen van de samenwerking met Bar End aan de basis op het niveau van de leden 5. Last but not least zoeken wij toerleden, die bereid zijn in het toerbestuur plaats te nemen, zodat ook na dit interim-jaar de continuïteit gewaarborgd wordt Als je commentaar of nog liever een positieve inbreng hebt, horen wij dit graag.